Sitecounter

Disclaimer

Bij het bekijken van deze website of bij het gebruik maken van deze service gaat u akkoord met de hieronder opgesomde voorwaarden en beperkingen.

Uw privacy

Dape verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze op vrijwillige basis aan ons verstrekt. Deze gegevens dienen voor het verlenen van diensten aan u en worden enkel voor dit doel gebruikt. Ze worden niet beschikbaar gesteld, noch verkocht aan derden. In overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 kan u toegang krijgen tot deze gegevens en deze indien nodig verbeteren. Deze aanvraag kan u indienen bij de webmaster via mail op [email protected].

Copyright op de website

Alle bestanden op deze website en de andere websites van Dape zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Het is niet toegestaan de gegevens op onze site te kopiëren, wijzigen of om de door ons verstrekte informatie voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Wenst u toch een deel van de informatie, een afbeelding, ... van onze site te gebruiken, gelieve dan contact op te nemen met de webmaster via [email protected].

Automatisch verzamelde, niet-persoonlijke informatie

Het is mogelijk dat Dape niet-persoonlijke gegevens verzamelt, zoals browsertype of IP-adres, informatie over het systeem dat u gebruikt, de url of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Dape website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

De websites die Sitecounter gebruiken, verzamelen niet-persoonlijke gegevens zoals hierboven besproken. Dape is niet verantwoordelijk voor klachten die voortkomen van de bezoekers van die websites. Het gebruiken van onze service gebeurt volledig op eigen risico.

Dape software en diensten

Onze software, diensten en alle ingesloten bestanden wordt ter beschikking gesteld "zoals u ze ziet ". Er wordt geen enkele vorm van waarborg gegeven.

In geen enkel geval zal Dape verantwoordelijk zijn voor wat voor schade dan ook (inclusief en zonder beperking, directe en indirecte zaakschade, winstverlies, verlies van bedrijfsinformatie of elk ander mogelijk verlies) voortkomend uit het gebruik of misbruik van onze software of diensten.

Lees voor meer informatie de meegeleverde gebruikersovereenkomst bij elk softwareproduct.

Verlies van gegevens en / of stopzetting van de service

Dape is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens en behoudt zich tevens het recht om de service stop te zetten met of zonder voorafgaande kennisgeving. Betalende gebruikers krijgen in geval van stopzetting van de service het bedrag dat ze nog te goed hebben terugbetaald.

Toegang blokkeren tot de service

Dape behoudt zich het recht bepaalde gebruikers de toegang tot de service te ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving. Hieronder vallen ondermeer websites die het systeem blokkeren of websites die vandalisme plegen op de service. Betalende gebruikers krijgen in geval van blokkering tot de service het bedrag dat ze nog te goed hebben terugbetaald.

Stopzetting van een account door de gebruiker

Indien een betalende gebruiker niet langer wenst gebruik te maken van een dienst van Dape, zal het bedrag dat de gebruiker nog te goed heeft niet terugbetaald worden.

Tariefwijziging

Dape behoudt zich het recht om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de tarieven of beperkingen van tarieven te wijzigen. In geval van prijsvermindering worden er geen terugbetalingen uitgevoerd bij de gebruikers die reeds betaald hebben. In geval van prijsverhoging moeten de gebruikers die reeds betaald hebben niet bijbetalen.

Promoties en acties

Dape behoudt zich het recht om een bepaalde promotie of actie op elk moment te staren of stoppen. Gebruikers die reeds betaald hebben voor een bepaalde promotie kunnen hier niet van meegenieten. Dit geldt tevens voor gebruikers die betalen na een bepaalde promotie of actie.

Problemen met de service

Wanneer er problemen zijn met de service proberen we die zo snel mogelijk te analyseren en verhelpen. Dape is echter niet verantwoordelijk voor gegevensverlies of enig mogelijk ander verlies dat hiermee gepaard gaat. Er worden geen terugbetalingen uitgevoerd. Wanneer u problemen ondervindt met onze service, kan u ons altijd contacteren via [email protected].

Betalingen

Bij een betaling dient steeds de door Dape opgestuurde mededeling geplaatst te worden. Betalingen met een ongeldige mededeling of zonder mededeling worden onmiddelijk terugbetaald. Elke betaling met een geldige mededeling is permanent en wordt niet terugbetaald. Wanneer u problemen ondervindt met een betaling, kan u ons altijd contacteren via [email protected].

Laatste update: 30 september 2006

Copyright © 2004 - 2023 Dape. Alle rechten voorbehouden. Lees onze disclaimer.
Sitecounter